Polityka prywatności


Ochrona Państwa danych osobowych i prywatności podczas korzystania ze strony moderngas.pl jest dla nas niezwykle ważna. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi polityki prywatności.


1.    Administratorem danych przy zamówieniach gazu propan jest firma Polski Gaz S.A, z siedzibą przy ul. Stawki 40 w Warszawie, KRS 0000384279 Adres do korespondencji: Polski Gaz ul. Stawki 40 w Warszawie.  


 §1 Jak zbieramy dane?

1.    Polski Gaz zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osób fizycznych reprezentujących prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, zwanych dalej łącznie Klientami.
2.    Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
○    składania zamówień na dostawy gazu propan,
○    dane adresowe: imię i nazwisko, kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu i lokalu/mieszkania, numer telefonu.
3.    W przypadku Przedsiębiorców, zakres danych z punktów 3 i 5 jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy i jego numer NIP.
4.    Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, a także mogą być gromadzone dane nawigacyjne o czynnościach podejmowanych na stronie

§2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1.    W przypadku dokonywania zamówienia na dostawę gazu propan dane klientów są wykorzystywane do realizacji złożonych zamówień, w zakresie niezbędnym do tego celu mogą zostać przekazane firmom zewnętrznym (w zależności od złożonego zamówienia – np. poczcie, firmie kurierskiej, centrum logistycznemu, pośrednikowi płatności itp.)
2.    Dane klientów po dokonaniu zakupu są przetwarzane i archiwizowane dla potrzeb księgowo-podatkowych w zakresie przewidzianym prawem.
3.    Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do potrzeb i preferencji klientów, a także administrowania Sklepem.


§3 Mechanizm cookies, adres IP

1.    Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na komputerze użytkownika, jeżeli jego przeglądarka internetowa na to pozwala. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.
2.    Strona wykorzystuje zewnętrzne cookies w celu:zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, popularyzacji strony za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com .
3.    Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
4.    Informacje jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies można znaleźć na stronach twórców tych programów: w przeglądarce Mozilla Firefox, w przeglądarce Chrome, w przeglądarce Vivaldi, w przeglądarce Safari; w przeglądarce Opera, w przeglądarce Internet Explorer, w przeglądarce Microsoft Edge.
5.     Strona może gromadzić adresy IP klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej  przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany do diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony.
6.    Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. l nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.


§4 Ochrona danych osobowych oraz dostęp do danych i zabezpieczenia

1.    Administrator przetwarza dane użytkowników strony w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji składanych zamówień oraz funkcjonowania strony moderngas.pll, na podstawie uzasadnionego interesu administratora polegającego na sprawnym funkcjonowaniu strony.
2.    Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:
○    żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
○    cofnięcia zgody na przetwarzanie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądanie należy skierować na adres korespondencyjny Administratora lub e-mailem na adres
○    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
4.    Dostęp do danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Administratora, a także podmioty współpracujące z Administratorem oraz świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.
5.    Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Polski Gaz może odmówić usunięcia danych klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w  regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedawcy lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa.

§5 Zmiany Polityki Prywatności

1.    Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżaco weryfikowana i w razie potrzeby może ulec zmianie.
2.    Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Data ostatniej modyfikacji: 25 maja 2018 r.